Kallelse till distriktsstämma för UFöN

Till att börja med är Umeå Hackerspace medlemmar i Förbundet Unga Forskare.

FUFs styrelse har kallat till en extra distriktsstämma för distriktet Övre Norrland. Stämman hålls i Umeå Hackerspace lokaler på Fabriksgatan 8b kv. i Umeå klockan 19.00 tisdag 20 september 2011.

Alla tillhörande handlingar är bifogade i detta inlägg: