Solceller, byggande, UMesh

En aktiv kväll i vår hackerspace, med mycket nytt material att leka med:

Fem kilo likadana träspjälor ledde till diverse byggen med och utan fästmaterial, samt initierade svällexperiment (resultat lär hittas senare).

Vidare har hackerspacets laddning av solceller nu anlänt, vilka diskuterades och testades på olika mer eller mindre destruktiva sätt. Enligt preliminära resultat verkar de uppfylla de krav vi har, men exakt hur vi ska lyckas få tillräckligt hög spänning över en liten yta är fortfarande lite oklart. Det är inte omöjligt att dela upp cellena på mindre bitar, vilka sedan kan kopplas i serie, men att få till fina och exakta brott är svårare. Inte omöjligt, men svårt. Vidare experiment kommer följa.

Meshprojektet rör sig framåt också, med några DIR-300 som distribuerats till andra medlemmar. Lödning och omflashning lär följa. Vidare kommer vi att ha ett möte med Föreningen Allt åt Alla inom kort, för eventuellt samarbete om Ålidhemsmesh.

I mekrummet har det slaktats hårddiskar, gjutits aluminium och experimenterats med gammal elektroterapeutisk teknik.