Schema till cryptoparty 18/4

Schemat på Cryptopartyt imorgon (18/4) är som följer, med tider som säkert kan diffa
ett par minuter hit och dit:

  • 18:00 öppnar vi dörrarna och folk kan komma
  • \~18:30 låter vi Codemill presentera sig som värdar
  • 18:30 presenterar Umeå Hackerspace generella begrepp kring säkerhet
  • \~18:45 berättar Thomas Kvist om Umeå kommuns öppna data (vilket öppnar för grävande datajournalistik!)
  • 19:00 Umeås lokaltrafik - "Är de nya busskorten faktiskt säkrare?"

C:a 19:30 sprider vi ut oss på stationer:

  • GPG (kryptering och signering av mail, data, kommunikation)
  • Tails (starta datorn till säker miljö utan att någon märker!)
  • Hackerspacestuff (här kan man prata med oss om allt från internet till bitcoins, aluminiumgjutning, busskort och budgetmekano)

Små variationer kan säkert uppstå - men sådant är livet. Vi ska göra
vårt bästa för att hålla tiderna och hoppas att vi kan erbjuda ny
kunskap och information som alla kan ha nytta av i ett övervakat samhälle.