Härdning pågår

Allmän upplysning: epoxy och polyester står och härdar i mekrummet. Använd skyddsmask!

tmp_26945-DSC_00071777447197