Is the space open right now?

Umeå Hackerspace is closed.

Normal opening hours are:

Remember to check the open status indicator here on the website before dropping by, since it's not guaranteed that anyone has arrived yet. Or just ask on IRC/XMPP.

We are also listed on spaceapi, which has phone apps available. Just search for "spaceapi" wherever you get your apps, install any one you like, then search for "Umeå Hackerspace".

Articles tagged with hacknight

  1. StatusNet hackevening nu på måndag

    By mmn

    Nu är det dags för pizza och StatusNet-hackande i spacet igen! Kvällen måndag 17 december 19.00 bjuder vi in till att testa, använda, debugga och utveckla StatusNet/GNU Social samt förgreningen Freesocial. Det är en del av projektet StatusNet Sverige, som har stöd av Internetfonden.

    Vi bjuder på pizza …