Is the space open right now?

Umeå Hackerspace is closed.

Normal opening hours are:

Remember to check the open status indicator here on the website before dropping by, since it's not guaranteed that anyone has arrived yet. Or just ask on IRC/XMPP.

We are also listed on spaceapi, which has phone apps available. Just search for "spaceapi" wherever you get your apps, install any one you like, then search for "Umeå Hackerspace".

Articles tagged with registreringsbevis

  1. Umeå Hackerspace, org-nummer och uppförsbacke

    By mmn

    Skatteverket beslutade 23 mars 2011 att ideella föreningen Umeå Hackerspace skall tilldelas organisationsnumret 802458-8587. Föreningens interimstyrelse, med ordförande Petter Ericson, som valdes tidigare i år intervjuades av Mikael Hansson från Infotech Umeå strax efter det konstitutionerande mötet.

    Med anledning av den officiella organisationen så fungerar föreningen enligt demokratiska principer och …