Dörrsystem

From Umeå Hackerspace
Jump to: navigation, search

Dörrsystem är ett projekt som ämnar till att fasa ut de fysiska nycklarna till ytterdörren och ersätta dom med ett datoriserat system. Projektets syfte är att skapa ett autentiseringssystem som är lättare att hantera än fysiska nycklar. Problemet med det nuvarande systemet är många däribland att varje nyckel och lås måste bytas ut ifall en nyckel tappas bort och kostnaderna som hör därtill. Nycklar i det datoriserade systemet ska vara lätta att byta ut och ha låg eller ingen kostnad.

Nedan finns information som rör projektet. Observera att projektet inte är färdigställt och sidan kan därför verka rörig!

Lösningar

Det finns många olika lösningar på problemet som alla uppfyller kraven för projektet. Nedan listas de förslag som hittills kommit upp. Vill du fylla ut listan är du välkommen att skriva in ditt eget förslag. Förslag kan givetvis kombineras och skapa en mångsidig lösning. Gemensamt för alla lösningar är att ett servo öppnar dörren.

Fjärrinloggning

Dörröppnardatorn installeras med en fjärrinloggningsserver och tillåter användare att logga in och öppna dörren. En knapp monteras på utsidan av dörren så att dörren inte kan öppnas om inte knappen trycks inom x antal minuter.

Kod

Dörröppnardatorn installeras med en fjärrinloggningsserver och tillåter användare att generera en kod som är giltig i x antal minuter/timmar efter genereringen. Dörren öppnas genom rätt angiven kod.

Utöver detta kan ett alternativ vara att ge användare permanenta koder eller andra tidsbegränsade koder.

Two-Factor Authentication

PIN-kod och en annat autentiseringsmedel används för upplåsning av dörren (förslagsvis magnetkort). Användaren får ange en kod och får ett kort tilldelat till sig.