Radio

From Umeå Hackerspace
Jump to: navigation, search

Det finns mycket att göra inom radio.

SDR

USB-digital-TV-donglar kan användas för mottagning av det mesta (Software Defined Radio).

GSM

Det finns GSM-modem som kan interface:as med mikrokontrollers.

ISS

ISS sänder tydligen SSTV över narrow FM på 146.800 MHz. Det går även nån slags data (FSK?) runt 146.950 MHz.

FURA

FURA har en narrow FM-repeater på 145.650 MHz som tydligen upprepar 145.550 MHz vid kopplingston. Tydligen finns det en till repeater på samma frekvens i Finland, men den använder en underton (<20 Hz?) för att särskilja sig.

Länkar