Spollindare

From Umeå Hackerspace
Jump to: navigation, search

Bra för att linda spolar. Ha standard bit (typ en vanlig hex-bit) som man kan sätta fast custom spolformar på (som man 3D-printar). Odometer (mekanisk eller elektronisk). Motor.

Spolformare på thingiverse